اشعار و نثرها

نویسندگان و شاعرانی که جاودانه اند

توبه

مردی در تاریکی شب وارد باغ همسایه شد و بزرگترین هندوانه ای را که می توانست دزدید و به خانه

 آورد .

 

وقتی آن را پاره کرد دید که با وجود بزرگی هنوز نرسیده است از این جریان روحش تکان خورد و افسوس

 خورد که هندوانه را دزدیده ......

 

جبران خلیل جبران

+ نوشته شده در  جمعه سوم شهریور ۱۳۸۵ساعت 0:17  توسط سجاد موسوی  |